The footnotes are placed at the bottom of the page using continuous numbering. Making footnotes the following rules should be considered:

a. alignment of the footnote text: justified

b. full name of the author of publication should be given

c. items cited within a single footnote are separated by a semicolon

1. Individual Publication

Forename/s, Surname, Title (Place of Publishing: Publishing House, year), page/s.

Example:

6 Zbigniew Szawarski, Mądrość i sztuka leczenia (Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2005), 12-13.

7 Philip S. Kaufman, Why You Can Disagree and Remain a Faithful Catholic (New York: The Crossroad Publishing Company, 1998), 6.

9 Vladimir Jankélévitch, To, co nieuchronne, tłum. M. Kwaterko (Warszawa: PIW, 2005), 44-45. (tłum. – tłumacz)

15 Austen Ivereigh, Biografia Franciszka, papieża radykalnego, tłum. Marcin Masny (Bytom: Wydawnictwo Niecałe, 2015), 423-425.

15 Piotr Winczorek. Wstęp do nauki o państwie, wyd. 3 (Warszawa: Liber, 1998), 14-16. (wyd. 3 – wydanie 3)

17 Maurizio Flick, Zoltán Alszeghy, Il mistero della croce. Saggio di teologia sistematica (Brescia: Queriniana, 1978), 20-25. (autorów oddziela się przecinkiem)

23 Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy, t. 2 (Cambridge: Harvard University Press, 1985), 110-112. (t. 2 – tom drugi)

24 Cezary Kościelniak, Jarosław Makowski, red., Wolność, równość, uniwersytet (Warszawa: Instytut Obywatelski, 2011), 11. (red. – redakcja)

2. Chapter in Individual Publication

Forename/s, Surname, (author of the chapter), title of the chapter, in Forename/s, Surname (author of the book), Title of the book, (Place of Publishing: Publishing House, year), page/s.

Example:

8 Wojciech Poznaniak, „Etyka opieki wobec osób ciężko chorych i umierających”, in: Jerzy Brzeziński i in., Etyka zawodu psychologa (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008), 269-270. 

3. Article in Joint Publication

Forename/s, Surname, (author of the article), title of the article, in Forename/s, Surname (author of the book), Title of the book, (Place of Publishing: Publishing House, year), page/s.

Example:

1 Jan Kowalski, „Dezyderaty stawiane teologom moralistom w encyklice »Veritatis splendor«”, w W prawdzie ku wolności, red. Edward Janiak (Wrocław: Wydawnictwo PWT, 1994), 146-146. 

19 Hugh Ward, „Teoria racjonalnego wyboru”, w Teorie i metody w naukach politycznych, red. David Marsh, Gerry Stoper, tłum. Joanna Tegnorowicz (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006) 47-52. 

43 Tadeusz Styczeń, „Etyka a teologia moralna”, w Etyka w teorii i praktyce. Antologia tekstów, opr. Zdzisław Kalita (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001), 96-97. (opr. – opracowanie)

4. Article in Magazine

Forename/s, Surname, Title of the Article, Name of the Magazine volume, issue number (year): page/s

Example:

8 Oktawian Nawrot, „Klauzula sumienia w zawodach medycznych w świetle standardów Rady Europy”, Zeszyty Prawnicze 35, nr 3 (2012): 11-14. (tytuł czasopisma zawsze w pełnym brzmieniu kursywą)

12 Wacław Grzybowski, „Kierownictwo duchowe w pismach Tomasza Mertona”, Studia Bobolanum, nr 2 (2007): 171. 

24 Jose Rodríguez, „Żołnierze papieża. Jezuici – niewygodny zakon”, Forum, nr 1 (2008): 28-35. 

26 Katarína Valčová, „Teologicko-etická analýza Bonhoefferovho konceptu »dra hej milosti«”, Teologický časopis 12, nr 1 (2014): 11-12.

31 Roger Gosden i in., „Rare congenital disorders, imprinted genes, and assisted reproductive technology”, The Lancet 361, nr 9373 (2003): 1976-1977.

5. Article in Daily Newspaper

Forename/s, Surname, Title of the Article, Name of the Daily, full date, page/s 

Example:

2 Artur Kowalski, „Popierany Londyn”, Nasz Dziennik, 20-21 lutego 2016, 10. 

7 Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński, „Waloryzacja emerytur 2016”, Gazeta Wyborcza, 16 lutego 2016, 12.

9 Janusz Lewandowski, „Rozwijamy się za wolno”, Rzeczpospolita, 2 stycznia 2015, A7. 

13 „Reprezentant Polski został bez klubu”, Fakt, 18 sierpnia 2015, 9.

6. Church Documents, Official Documents, Legal Acts

Example:

3 Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego »Perfectae caritatis« (Watykan, 1965), nr 8.

5 Jan Paweł II, Encyklika »Evangelium vitae« (Watykan, 1995), nr 59.

11 „Ustawa o organizmach genetycznie modyfikowanych z dnia 22 czerwca 2001 r.”, Dz.U. 2001 nr 76, poz. 811.

7.Holy Bible

Example:

2 Krl 4,8.

Rdz 24,62-25,7.

1 Kor 13,1.9.

Mk 3,22.

8. Review

Forename/s, Surname (author of the review), rev., Details of the reviewed publication, Title of the magazine, volume, issue number (year): page/s

Example:

8 Katarzyna Pieniak, rec., „Stanisław Warzeszak, Darować życie. Bioetyka w debacie publicznej z Kościołem. Niepokalanów: Wyd. Ojców Franciszkanów, 2008”, Studia Bobolanum, nr 2 (2009): 155.

14 Jarosław Tomaszewski, rec., „Ks. Andrzej Kobyliński, O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014”. Studia Bobolanum, nr 2 (2015): 162-164.

9. Interview

Example:

7 Michel Foucault (w rozmowie z Jean-Jacques Brochier), „Gry władzy”, Literatura na Świecie, nr 6 (1988): 309. 

12 Tadeusz Grodzicki (w rozmowie z Maciejem Zdziarskim), „Starość nie jest chorobą”, w StarsiRodzice.pl. Recepty na dobrą starość, red. Maciej Zdziarski (Kraków: Instytut Łukasiewicza, 2012), 15.

10. Reprint

Example:

1 Susan Rosenkranz, Lisa Tayk, „Cud nad Bosforem”, Forum, nr 30 (2001): 4 (przedruk za: Stern, 24 czerwca 2001).

11. Internet Publication as text document (.doc, .pdf, .rtf)

Forename, Surname, title of the publication, title of the magazine, volume, number (year): page/s, doi or URL.

Example:

19 Carl S. Hughes, „»Tehomic« Christology? Tanner, Keller, and Kierkegaard on writing Christ”, Modern Theology 31, nr 2 (2015): 257-258, doi: 10.1111/moth.12146.

26 Zbigniew Kubacki, „»Wierzę w Boga Ojca«. Wokół pierwszego artykułu credo”, Warszawskie Studia Teologiczne XXIV, nr 2 (2011): 333, http://pwtw.pl/wp-content/uploads/wst/24-2/Kubacki.pdf.

29 Marek Sokołowski, „Programy zajęć dydaktycznych. Teologia duchowości II”, http://www.bobolanum.edu.pl/images/wykladowcy/sokolowski/sylabusy/teologia-duchowosci-II.pdf.

12. Website, blog, internet forum (.html, .htm, .php, .asp)

Forename/s, Surname, Title of the publication, access: day, month, year, URL.

Example:

2 Urszula Janicka-Krzywda, „Czas ucieka, wieczność czeka…”, dostęp 13 lipca, 2015, http://www.deon.pl/po-godzinach/kultura--sztuka/inne/art,1376,czas-ucieka-wiecznosc-czeka.html.

4 Bartłomiej Owczarski, „Jezuici czyli tam gdzie decydują się losy świata”, dostęp 7 czerwca, 2014, http://collegiumpolitique.blogspot.com.

6 Collegium Bobolanum Facebook, „Cztery wieki doświadczenia Collegium Bobolanum”, dostęp 20 stycznia, 2015, https://pl-pl.facebook.com/pages/Collegium-Bobolanum/170072816343525.

10 „he.s.e.-UK topical issues”, dostęp 24 lipca, 2014, http://www.hese-project.org/ hese-uk/ en/issues/index.php.

21 Alzheimer’s Association, „ What We Know Today About Alzheimer's Disease and Dementia”, dostęp 13 sierpnia, 2015, http://www.alz.org/research/science/alzheimers_research.asp.

13. Thesis

Forename/s, Surname, Title of the thesis, (type of thesis, university, college name, year), page/s

Example:

11 Jarosław Mikuczewski, „Polskie projekty ustaw dotyczących sztucznego zapłodnienia in vitro w świetle Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary »Dignitas Personae«”, (praca magisterska, PWTW Collegium Bobolanum, 2015), 14.

14. Citation Rules – sequence of footnotes

            1. In the following footnote the author refers to a fragment from the same page and publication that has been cited before:

1 Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. Mścisław Wartenberg (Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2001), 62. 

2 Ibidem

            2. The publication is quoted in the following footnote but the footnote applies to a different page of the publication:

1 Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. Mścisław Wartenberg (Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2001), 62.

2 Ibidem, 77.

            3. The publication is cited in a footnote not directly following the previous one in an instance when in a publishing more than one work of a certain author is cited.

            a) Individual or Joint Publications:

-- 1 Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. Mścisław Wartenberg (Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2001), 62.

|  8 Immanuel Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. Benedykt Bornstein (Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2002), 140-142.

-- 26 Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, 78-80.

            b) Articles in Magazines and Joint Publications:

-- 6 Józef Stala, „Implikacje pedagogiczno-katechetyczne realizacji zadań rodziców chrześcijańskich w kontekście zagrożeń i wyzwań współczesnej rodziny”, Studia Bobolanum, nr 2 (2011): 140-141.

|  19 Józef Stala, „Stałe ożywianie świadomości apostolskiej nauczyciela religii i katechety”, Studia Bobolanum, nr 2 (2012): 90.

-- 28 Stala, „Implikacje pedagogiczno-katechetyczne”, 143.

-- 3 Stanisław Warzeszak, „Ochrona funkcji prokreacyjnych małżeństwa w świetle encykliki »Evangelium Vitae« Jana Pawła II”, w »Evangelium vitae« – most ku przyszłości, red. Jerzy Brusiło, Antoni Świerczek (Kraków: Wydawnictwo Naukowe UJPII, 2011), 82-83. 

|  24 Stanisław Warzeszak, „Teologia wobec wyzwań bioetyki”, Warszawskie Studia Teologiczne, nr 7 (1994): 176.

-- 89 Warzeszak, „Ochrona funkcji prokreacyjnych”, 84.

            c) In a footnote directly following or even in the same one, the author refers to a different work of the same author:

13 Wojciech Bołoz, „Bioetyka. Jej historia i sposoby ujmowania”, Studia Ecologiae et Bioethicae 1, nr 1 (2003): 163.

14 Tenże, Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej (Kraków: Wydawnictwo ITKM, 1992), 114-147. 

19 Bołoz, „Bioetyka”, 164-165; Tenże, Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej, 148.

15. Supplementary Information

1). If the cited publication has more than three authors , the name of the first one is mentioned with the addition of the abbreviation "et al." (and others) . All the authors have to be mentioned in bibliography.

Example:

13 Jerzy Brzeziński i in., Etyka zawodu psychologa (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008), 18.

24 Charles E. Curran i in., Dissent in and for the Church. Theologians and »Humanae vitae« (New York: Sheed & Ward, 1969), 54-58.

2). If the publication has been translated and the name of the translator/s is given in the publication, the information must be included in the footnote, immediately after the title. The name of the translator/s is preceded by the abbreviation "transl."

Przykład:

8 Alvin Toffler, Heidi Toffler, Budowa nowej cywilizacji, tłum. Jerzy Łoziński (Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1996), 4-8. 

3). In source regular and extended footnotes, abbreviations such as "comp." or "see" should not be used. These abbreviations are applied only in the following footnotes: regular and extended polemic, discursive, and pointing to a certain publication or place.

4). If the title of the publication is longer than 5 words, an shortened quotation is applied and looks as follows: Full Name, 1-2 keywords of the title, page/s.

5) Citing books - the name of the publishing house must be given.

6) If a publication has several publishing places, only the first place is given.

7) Authors identity abbreviations should not be given (e.g. ks., prof., abp, hr., JE, OP, SJ, etc.).

8). Indirect citing should have the form as follows:

Example:

28 Cyt. za: Michel Foucault, „Nadzór i kara”, tłum. Tadeusz Komendant, Literatura na Świecie, nr 6 (1988): 273. Jest to opis egzekucji karnej, zamieszczony na łamachGazette d’Amsterdam z 7 kwietnia 1757 r.

collegiumbobolanum