Piotr Aszyk SJ - Tortury – wielowiekowa debata. Szkic historycznyortury – wielowiekowa debata. Szkic historyczny

Zenon Trejnis, Przemysław Z. Trejnis - Polityka ochrony cyberprzestrzeni w państwie współczesnymPolityka ochrony cyberprzestrzeni w państwie współczesnym

Izabela Oleksiewicz - Polityka bezpieczeństwa cybernetycznego RFNPolityka bezpieczeństwa cybernetycznego RFN

Arkadiusz Indraszczyk - Społeczeństwo informacyjne – szanse i zagrożenia dla rozwoju ruchów społecznychSpołeczeństwo informacyjne – szanse i zagrożenia dla rozwoju ruchów społecznych

Włodzimierz Fehler - Sztuczna inteligencja – szansa czy zagrożenie?Sztuczna inteligencja – szansa czy zagrożenie?

Remigiusz Wiśniewski - Kultura masowa – znak czasów. Media jako kreator bezpiecznej rzeczywistościrzeczywistości

Jarosław Charchuła SJ - Społeczeństwo sieci – nowe zasady życia społecznego. Wybrane elementy teorii społecznej Manuela CastellsaSpołeczeństwo sieci – nowe zasady życia społecznego. Wybrane elementy teorii społecznej Manuela Castellsa

Krzysztof Bakalarski - PostprawdaPostprawda

Artur Filipowicz SJ - Etos mediów w dobie populizmuEtos mediów w dobie populizmu

Kinga Machowicz - Istota ograniczeń wolności wypowiedzi w społeczeństwie informacyjnymIstota ograniczeń wolności wypowiedzi w społeczeństwie informacyjnym

Piotr Solarz - Governance, good governance, „biurokracja”, „administracja publiczna” i „e-administracja” – jako podstawowe pojęcia w dyskursie o społeczeństwie informacyjnym

Robert Wawer SJ - Wartość anonimowości w społeczeństwie informacyjnym w świetle nauczania moralnego Kościoła. WprowadzenieWartość anonimowości w społeczeństwie informacyjnym w świetle nauczania moralnego Kościoła. Wprowadzenie

 

Omówienia i Recenzje

Marek Sokołowski SJ: Wacław Królikowski SJ (red.), Podstawy ignacjańskiego kierownictwa duchowego. Wokół Adnotacji do Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2016, ss. 203.

Ks. Jarosław Tomaszewski: Ks. Zdzisław Struzik (red.), Jan Paweł II w Chile, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2016.

 

Download PDF              Buy  

Older editions of Studia Bobolanum2017 (nr 1, nr 2), 2016 (nr 1nr 2nr 3nr 4), 2015 (nr 1nr 2nr 3nr 4), 2014 (nr 1nr 2nr 3nr 4), 2013 (nr 1nr 2nr 3nr 4), 2012 (nr 1nr 2nr 3nr 4), 2011 (nr 1nr 2nr 3nr 4), 2010 (nr 1nr 2nr 3nr 4), 2009 (nr 1nr 2nr 3nr 4), 2008 (nr 1nr 2nr 3nr 4), 2007 (nr 1nr 2nr 3).

collegiumbobolanum