Studia Bobolanum 31 (2020) 2

 

Robert Skrzypczak - Osoba i relacja. Personalistyczny sens miłości i seksualności według Jana Pawła II

Artur Filipowicz - Papież Franciszek wobec osób LGBT+

Jacek Kempa - Relacje między modelami w soteriologii. Glossa do dyskusji o komplementarności

Franciszek Mickiewicz - Teologiczny sens Pawłowej antytezy: „litera zabija, Duch zaś ożywia” w świetle perykopy 2 K or 3, 1-18

Marek Blaza - Synodalność (soborowość) w Kościołach wschodnich

Dariusz Dańkowski - Sprawiedliwość rozeznawana – między prawem a słusznością. Perspektywa pastoralna, duchowa i pedagogiczna

Andrzej Ochman - Problem ludzkiej godności w katolickiej nauce społecznej na przykładzie myśli Franciszka Janusza Mazurka

Małgorzata Pagacz - „Racjonalność” życia konsekrowanego według Benedykta XVI

Krzysztof Dorosz - O wizerunkach św. Stanisława Kostki SJ w polskiej tradycji hagiograficzno-literackiej

Enrichetta Cesarale - «Figli della luce e figli del giorno» (1Ts 5,5): il fondamento kerygmatico dell’essere cristiani Maksym

Adam Kopiec - L’unità della ragione e dell’amore nella conoscenza di Dio. Verso una teologia contemplativa e sapienziale

Ladislav Csontos - A by bolo menej sirôt žijúcich otcov

Lukáš Jeník - Integrálna antropológia ako cieľ jezuitskej pedagogiky a formácie

Тарас Добко - Феноменологія нудьги: ‘досвід без властивостей’

         

Download PDF file     Order a paper edition

collegiumbobolanum