Pobierz: Cytaty i sposoby cytowania w formacie PDF

Cytaty i sposoby cytowania

Każdorazowo cytat powinno opatrywać się cudzysłowem w postaci dwóch par przecinków okrągłych („ ”), w które ujmuje się wyrazy cytowane („tekst cytatu”).

1. Skracanie cytatów

Można skracać cytat poprzez wstawienie do cytowanego fragmentu – na początku, końcu lub w środku – wielokropka w nawiasie okrągłym stanowiącego informację, że w tym właśnie miejscu znajduje się w oryginale tekst, z którego w określonym przypadku rezygnuje się, ze względu m.in. na jego mniejsze znaczenie dla danego opracowania.

Przykład:

„O czym więc będziemy mówić w tym roku? Właściwie (…) chciałbym spróbować w jakimś stopniu zamknąć, zakończyć serię badań. Wszystko to drepcze w miejscu; wiele rzeczy się powtarza i wiele pozostaje bez związku ze sobą (…). Słowem jak to się mówi, nic z tego nie wynika”3.

2. Podkreślenie w cytacie

Dopuszczalne jest ingerowanie w tekst cytatu poprzez wytłuszczenie danego fragmentu. Należy wówczas, używając nawiasu kwadratowego zastrzec, iż jest to ingerencja osoby cytującej. 

Przykład:

„Francuski filozof uważa, że  polityka jest wojną  [podkreślenie autora] prowadzoną przy użyciu innych środków. Odwrócenie zaś tej maksymy niesie za sobą pewne konsekwencje”8.

3. Komentarz odautorski w cytacie

Komentarz odautorski umieszcza się w nawiasie kwadratowym:

Przykład:

„Filozofowie postrzegali prawo suwerena w sposób bardziej łagodny [szczególnie filozofowie nowożytni – A.F.], nie przyznając mu tak szeroko pojętej dowolności. Za przykład uchodzić może lewiatan Thomasa Hobbesa”5.

4. Cytat w cytacie

Jeżeli cytowany fragment zawiera w sobie cytat, należy wówczas ten cytat oznaczyć za pomocą znaków trójkątnych (»tekst cytatu w cytacie«).

Przykład:

„Biopolityka również jest nieodłącznym elementem rozwoju kapitalizmu, ponieważ »mogła przetrwać jedynie za cenę kontrolowanego wtłoczenia ciał w aparat wytwórczy« i dostosowania zjawisk populacyjnych do procesów ekonomicznych”42.

collegiumbobolanum