Zespół redakcyjny tworzą:

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Zbigniew Kubacki - Akademia Katolicka w Warszawie Collegium Bobolanum
Pełnione funkcje, Przynależność, Wybrane publikacje

 

Kolegium redakcyjne:

dr Anna Abram - Margaret Beaufort Institute of Theology, Cambridge, Wielka Brytania

prof. AKW dr hab. Marek Blaza - Akademia Katolicka w Warszawie Collegium Bobolanum, Polska

prof. ThDR. RNDR. dr hab. Ladislav Csontos, PhD, Trnavská Univerzita v Trnave, Słowacja

prof. AKW dr hab. Dariusz Gardocki - Akademia Katolicka w Warszawie Collegium Bobolanum, Polska

prof. dr Dariusz Kowalczyk - Pontificia Università Gregoriana, Rzym, Włochy

 

Redaktor techniczny: dr Robert Wawer - Akademia Katolicka w Warszawie Collegium Bobolanum, Polska

 

Redaktor statystyczny: mgr Barbara Karpińska

 

Redakcja językowa:

mgr Agnieszka Krocin (jezyk angielski)

 

Opracowanie techniczne: Beata Stepnowska

 

Projekt graficzny: Krzysztof Stefaniuk

 

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum

ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

wydawnictwo.bobolanum.pl

 

Dystrybucja:

Wydawnictwo RHETOS

ul. Olecka 30, 04-984 Warszawa

www.rhetos.pl

 

Imprimi potest
Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego
L.dz. 2005/50/P, Warszawa, dnia 4 kwietnia 2005 r.
Tomasz Ortmann SJ, Prowincjał

collegiumbobolanum