Szkolnictwo w misji jezuitów Marek Inglot SJ

Inspiracje Piotra Skargi Robert Danieluk SJ

Piotr Skarga o Kościele Ks. Jan Perszon

Piotra Skargi wizja państwa wyznaniowego Radosław Lolo

Piotr Skarga o Rzeczypospolitej Mirosław Nagielski

Propagator przemiany szlachty Kazimierz Maliszewski

Krytyka polskich wad w kazaniach Skargi Wojciech Polak

Instytucje charytatywne Piotra Skargi Anna Kamler

Jezuicki apostolat społeczny Tadeusz Kotlewski SJ

Dialog katolicko-protestancki Ks. Rajmund Porada

Wolność religijna i dialog międzyreligijny Zbigniew Kubacki SJ

Piotr Skarga a niekatolicy Marzena Liedke

Nieopublikowane dokumenty Piotra Skargi Robert Danieluk SJ

Pobierz

collegiumbobolanum