Samorozumienie Jezusa w teologii biblijnej Dariusz Gardocki SJ 

Świadomość Jezusa wg Magisterium Kościoła Ks. Krzysztof Szwarc

Kilka uwag o krytykach św. Tomasza z Akwinu Mateusz Przanowski OP 

Świadomość Chrystusa wg Karla Rahnera Zbigniew Kubacki SJ

Uwarunkowanie kwestii wiedzy Jezusa Ks. Grzegorz Strzelczyk 

Czy św. Paweł znał misteria eleuzyńskie? Krzysztof Homa SJ 

Grzechy bioetyczne w strukturach grzechu Monika Mostowska 

Spory o Kartę Praw Podstawowych Małgorzata Michalewska-Pawlak

Aksjologiczny wymiar Karty Praw Podstawowych Piotr Solarz

Pobierz

collegiumbobolanum