Kasata Towarzystwa Jezusowego: przyczyny i historiografia - Robert Danieluk SJ

Jezuici w Imperium Rosyjskim (1772-1820) - Marek Inglot SJ

Jezuici między ciągłością a zmianą - Andrzej Paweł Bieś SJ

Upadek jezuitów w XVIII w. - Stanisław Roszak

Rola jezuitów w kulturze staropolskiej - Kazimierz Maliszewski

Apostolat intelektualny na przykładzie początków „Przeglądu Powszechnego” - Krzysztof Dorosz SJ

Jezuici w powojennym Toruniu - Waldemar Rozynkowski

Jezuici w stanie wojennym - Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska

Duchowość ignacjańska nie tylko dla jezuitów - Katarzyna Czarnecka

Pobierz

collegiumbobolanum