Swe prace przedstawili naukowcy z Collegium Bobolanum, Kolegium Filozofizno-Teologicznego oo. Dominikanów, Institut für Gesellschaftspolitik an der Hochschule für Philosophie in München itd.

ARTYKUŁY:

Dariusz Gardocki SJ, Kościół ubogi i dla ubogich jako wyzwanie i zadanie stojące przed Kościołem dzisiaj

Paweł Klimczak OP, Teologiczna geneza Kościoła w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Marek Blaza SJ, Trynitarno-eucharystyczno-episkopalna geneza Kościoła w teologii prawosławnej

Wiesław Szymona OP, Geneza eucharystycznego wymiaru Kościoła w eklezjologii Josepha Ratzingera

Mateusz Przanowski OP, Antyliberalne wątki w eklezjologii kazań bł. Johna Henry’ego Newmana

Józef Kulisz SJ, Przywracanie Europie zbawczej obecności Jezusa Chrystusa

Michael Hainz SJ, Za, przeciw i ponad, czyli o sekularyzacji. Współczesne socjologiczne dyskusje o jednej z głównych koncepcji socjologii religii

Kamilla Frejusz, Stosunek Kościoła katolickiego do judaizmu i dialog z judaizmem w najnowszych dokumentach Magisterium Kościoła

Maciej Raczyński-Rożek, Balthasar i Hryniewicz – dwie eschatologie

Ks. Tomasz Jakubiak, Początki prawa regulującego możliwość asystowania diakona przy zawarciu małżeństwa w zwykłych warunkach

Pobierz

collegiumbobolanum