Zbigniew Kubacki SJ, Bóg miłosierdzia – refleksja teologiczna

Piotr Kasiłowski SJ, Miłosierdzie w Nowym Testamencie

Tadeusz Kotlewski SJ, Miłosierdzie Boże jest w nas

Piotr Aszyk SJ, Samarytanin na Areopagu

Jarosław Tomaszewski, Nawrócenie w roku miłosierdzia

Dariusz Kowalczyk SJ, Jaka teologia dzisiaj?

Tomasz Jakubiak, Mitis Iudex Dominus Iesus – zmiana prawa regulującego sposób stwierdzania nieważności związku małżeńskiego

Dariusz Gardocki SJ, Obraz Chrystusa w dokumentach Konferencji Episkopatu Latynoamerykańskiego po II Soborze Watykańskim

Robert Danieluk SJ, „Indie Północy”: obraz Polski i Polaków w korespondencji pierwszych jezuitów

Henryk Pietras SJ, Kim są ci, którzy „dwa razy zawarli małżeństwo” z 8. kanonu Soboru Nicejskiego z 325 roku?

Jacek Poznański SJ, Duchowe ćwiczenia Ignacego Loyoli i Franza Jalicsa SJ

Kup

Pobierz w formacie PDF 

collegiumbobolanum