Spis treści

Marek Blaza SJ, Sakramenty w Kościołach wschodnich
 
 
Dariusz Gardocki SJ, Sakramenty jako znaki wyzwolenia i symbole prorockie królestwa Bożego w ujęciu teologii wyzwolenia
 
Michał Golubiewski OP, Chrystologiczny aspekt definicji sakramentu jako znaku u św. Tomasza z Akwinu
 
Małgorzata Grzegorzewska, Podmiot dany/obdarowany/oddany
 
Piotr Kasiłowski SJ, Małżeństwo chrześcijańskie (Ef 5,21-33)
 
Zbigniew Kubacki SJ, „Sakramenty” w religiach niechrześcijańskich
 
Tomasz Ludwisiak SJ, Sakramentologia wczoraj i dziś
 
Ks. Krzysztof Siwek, Honor dziedziczenia w antropologicznokulturowej lekturze Mk 10, 17-22
 
Ks. Jarosław Tomaszewski, Kontekst powstania i aktualność przesłania Ruchu Oxfordzkiego. Przeczucie wiarygodności katolickiej od Newmana po Ratzingera
 
Omówienia i recenzje
 
J. Kulisz SJ: Vladimír Juhás, Symbióza teológie a umenia v diele Alexa Stocka, Michal Vaško – Vydavatel’stvo, Prešov 2015, ss. 153.
 
J. Kyselica SJ: Józef Kulisz SJ, Andrej Filipek SJ, Ježiš Kristus, Jeho existencia a zmysel. Theologia fundamentalis – christologia, Dobrá Kniha, Trnava 2016, ss. 308.
 
D. Gardocki SJ: James Martin, Jezus (tłum. Krzysztof Jasiński, Anna Wawrzyniak), Święty Wojciech, Poznań 2015, ss. 551.

Kup

Pobierz w formacie PDF 

collegiumbobolanum