Jarosław Charchuła SJ, Społeczny wymiar sacrum. Atrakcyjność chrześcijaństwa dziś - próba socjologicznego opisu

Michał Paluch OP, Transcendencja Boga podstawą wiarygodności teizmów. Propozycja Davida Bentleya Harta

Zbigniew Kubacki SJ, Bóg bardziej-niż-konieczny

Dariusz Gardocki SJ, Istota i wiarygodność chrześcijaństwa w ujęciu Olegario Gonzaleza de Cardedala

Maciej Roszkowski OP, Wiarygodność z wnętrza wiary. Koncepcja aktu wiary Piotra Rousselota SJ jako próba przekroczenia dualistycznego modelu relacji natura-łaska

Anna Maliszewska, Różnica płciowa w ujęciu Elizabeth A. Johnson i Jana Pawła II. Porównanie i próba uzgodnienia stanowisk

Tomasz Ludwisiak SJ, Zagadnienie ustanowienia Kościoła w katolickiej teologii podręcznikowej przełomu XIX i XX wieku

Agnieszka Wielgus, Depresja a życie rodzinne

Wiesław Jonczyk SJ, Relacyjne aspekty teologii Ewangelii i Listów św. Jana

Piotr Solarz, Europejskie podstawy prawa człowieka w XXI wieku – między godnością a władzą?

Andrzej Kobyliński, Pedofilia w Belgii: rewolucja seksualna, sekularyzacja i nowa moralność

 

Omówienia i Recenzje

Zbigniew Kubacki SJ: Ladislav Csontos SJ, Základy filozofie kultúry, Dobrá kniha, Trnava 2016, ss. 225.

Józef Kulisz SJ: Ján Ďurica SJ (red.), Stručný katolícký teologický slovník, Dobra kniha, Trnava 2015, kolumn 1034.

 

Pobierz w formacie PDF         Kup wydanie papierowe

Starsze numery kwartalnika Studia Bobolanum

collegiumbobolanum