Piotr Aszyk SJ - Tortury – wielowiekowa debata. Szkic historycznyortury – wielowiekowa debata. Szkic historyczny

Zenon Trejnis, Przemysław Z. Trejnis - Polityka ochrony cyberprzestrzeni w państwie współczesnymPolityka ochrony cyberprzestrzeni w państwie współczesnym

Izabela Oleksiewicz - Polityka bezpieczeństwa cybernetycznego RFNPolityka bezpieczeństwa cybernetycznego RFN

Arkadiusz Indraszczyk - Społeczeństwo informacyjne – szanse i zagrożenia dla rozwoju ruchów społecznychSpołeczeństwo informacyjne – szanse i zagrożenia dla rozwoju ruchów społecznych

Włodzimierz Fehler - Sztuczna inteligencja – szansa czy zagrożenie?Sztuczna inteligencja – szansa czy zagrożenie?

Remigiusz Wiśniewski - Kultura masowa – znak czasów. Media jako kreator bezpiecznej rzeczywistościrzeczywistości

Jarosław Charchuła SJ - Społeczeństwo sieci – nowe zasady życia społecznego. Wybrane elementy teorii społecznej Manuela CastellsaSpołeczeństwo sieci – nowe zasady życia społecznego. Wybrane elementy teorii społecznej Manuela Castellsa

Krzysztof Bakalarski - PostprawdaPostprawda

Artur Filipowicz SJ - Etos mediów w dobie populizmuEtos mediów w dobie populizmu

Kinga Machowicz - Istota ograniczeń wolności wypowiedzi w społeczeństwie informacyjnymIstota ograniczeń wolności wypowiedzi w społeczeństwie informacyjnym

Piotr Solarz - Governance, good governance, „biurokracja”, „administracja publiczna” i „e-administracja” – jako podstawowe pojęcia w dyskursie o społeczeństwie informacyjnym

Robert Wawer SJ - Wartość anonimowości w społeczeństwie informacyjnym w świetle nauczania moralnego Kościoła. WprowadzenieWartość anonimowości w społeczeństwie informacyjnym w świetle nauczania moralnego Kościoła. Wprowadzenie

 

Omówienia i Recenzje

Marek Sokołowski SJ: Wacław Królikowski SJ (red.), Podstawy ignacjańskiego kierownictwa duchowego. Wokół Adnotacji do Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2016, ss. 203.

Ks. Jarosław Tomaszewski: Ks. Zdzisław Struzik (red.), Jan Paweł II w Chile, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2016.

 

Pobierz PDF              Kup wersję papierową  

 

Starsze numery kwartalnika Studia Bobolanum

collegiumbobolanum